Η ιστοσελιδα μας ειναι υπο κατασκευη.

Our website is under construction.


Λίγα λόγια για εμάς

H «Pointers Property Services A.E.» αναπτύσσεται, σε ολόκληρη την Ελληνική επικράτεια, με εξειδικευμένους και έμπειρους συνεργάτες και έχει σκοπό την παροχή εμπιστευτικών και αξιόπιστων υπηρεσιών σε θέματα εμπορικής και λειτουργικής διαχείρισης ακινήτων.

Εντοπίζει και υποδεικνύει ευκαιρίες, διαμεσολαβεί σε περιουσιακές συναλλαγές, εκπονεί και υλοποιεί σχέδια προώθησης και προβολής ακινήτων και παρέχει υπηρεσίες εκτιμήσεων, ερευνάς αγοράς, στρατηγικής ανάπτυξης δικτύου εγκαταστάσεων, μελέτης και σύνταξης επιχειρηματικών σχεδίων και διαπραγμάτευσης ­ επαναδιαπραγμάτευσης συμβάσεων.

Σας εκπροσωπεί υπεύθυνα μέχρι την ολοκλήρωση της σκοπούμενης σύμβασης εξασφαλίζοντας την επίτευξη της επιθυμητής χρήσης σε κάθε δύσκολη και πολύπλοκη υπόθεση που αφορά ακίνητη ιδιοκτησία.

Some words about us

Pointers Property Management S.A. evolves in the entire area of Greece, with qualified and experienced associates, having as a fundamental purpose the provision of confidential and reliable services upon commercial and operational property management issues.

Suggests opportunities, brokerages and intermediates in real estate transactions, elaborates and implements property promotional and marketing plans and it provides valuation, market research, strategic development facilities network, business plan preparation and contract (re)negotiation services.

Pointers represents you accountably until the completion of the intended transaction, ensuring the establishment of the desired property­use in every difficult and complicated case regarding real property.


Πολιτική απορρήτου - Privacy policy    © Pointers.gr 2018 - All rights reserved.