Όμιλος

Η “ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.” (1992) αποτελεί σήμερα τη μεγαλύτερη και αρτιότερα στελεχωμένη μελετητική και συμβουλευτική εταιρεία στον Βορειοελλαδικό και όχι μόνο χώρο. Βασιζόμενη στο τρίπτυχο γνώση – ποιότητα – συνέπεια παρέχει ολοκληρωμένες τεχνικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες (μελέτη, επίβλεψη και αδειοδότηση σύνθετων τεχνικών έργων) υποστηρίζοντας στην πράξη όλο το φάσμα της επιχειρηματικότητας αλλά και τον ευρύτερο Δημόσιο τομέα. Επί σειρά ετών λειτουργεί ως τεχνικός σύμβουλος στους μεγαλύτερους επιχειρηματικούς ομίλους της χώρας, σε Υπουργεία, Περιφέρειες, Δήμους, Επιμελητήρια και άλλους θεσμικούς φορείς.

H “ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Π.Ε.” (1999) παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα Υγείας και Ασφάλειας Εργασίας, Ανάπτυξης Συστημάτων Διαχείρισης, Πιστοποίησης Προϊόντων και Οργάνωσης Επιχειρήσεων. Απευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις και φορείς του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα και τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης.

Η “DELTA ENGINEERING – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ E.T.E.” (2006) προσφέρει υπηρεσίες σε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων αναλαμβάνοντας την ολοκληρωμένη μελέτη, αδειοδότηση και επίβλεψη σύνθετων κτιριακών εγκαταστάσεων για: Μονάδες Μεταποίησης, Βιομηχανίες, Κέντρα Αποθήκευσης και Διανομής (logistic centers), Εμπορικές Αποθήκες, Τουριστικά Καταλύματα, Καταστήματα Εμπορίας Τροφίμων, Πρατήρια Υγρών και Αερίων Καυσίμων, Συνεργεία – Σταθμούς αυτοκινήτων, ΙΚΤΕΟ, Εμπορικά Κέντρα, Κτίρια Γραφείων, Κτίρια Υγείας, Εκπαιδευτήρια, Κατοικίες, Δημόσια Έργα.

Η “LEVER ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε.” (2010) είναι εταιρεία παροχής και υλοποίησης συμβουλευτικών υπηρεσιών ανάπτυξης και αύξησης αποτελεσματικότητας και δραστηριοποιείται στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα. Στόχο αποτελεί η συμβολή στην εξέλιξη της επιχειρηματικότητας και της δημόσιας διοίκησης, παρέχοντας καθετοποιημένα όλες τις λύσεις – υπηρεσίες που απαιτούνται για την ίδρυση, ανάπτυξη και εύρυθμη λειτουργία μιας εταιρείας ή οργανισμού, στο υψηλότερο επίπεδο που προσφέρονται στην αγορά.

Η “LEVER LEΑRNING Ι.Κ.Ε.” (2012) παρέχει υπηρεσίες εκπαίδευσης και ανάπτυξης στελεχών, με γνώμονα τις εξειδικευμένες ανάγκες κάθε επιχείρησης που έχει ως στόχο την αύξηση της αποδοτικότητας των στελεχών και της ανταγωνιστικότητάς της. Οι υπηρεσίες της αναπτύσσονται σε τρείς βασικούς τομείς και ο συνδυασμός τους διαμορφώνει μεθοδολογίες και πρακτικές για ουσιαστική βελτίωση των στελεχών και δημιουργία προστιθέμενης αξίας στην επιχείρηση.

Η POINTERS PROPERTY SERVICES Α.Ε. αποτελεί μια πρότυπη εταιρεία παροχής υπηρεσιών στον τομέα της εκτίμησης, διαμεσολάβησης, ανάπτυξης και αξιοποίησης ακινήτων, η οποία στελεχώνεται από εξειδικευμένους πιστοποιημένους συνεργάτες από τον ευρωπαϊκό και διεθνή χώρο και απευθύνεται σε δημόσιους, ιδιωτικούς φορείς και επιχειρήσεις, ιδιοκτήτες ακινήτων, τράπεζες, ιδρύματα, κληροδοτήματα, Ανώνυμες Εταιρείες Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας (Α.Ε.Ε.Α.Π), Real Estate Investment Trusts (R.E.I.Ts.) και οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης.