Ταυτότητα Ομίλου

Συνεχίζοντας με τις ίδιες αρχές, αξίες και στόχους την προσπάθεια που ξεκίνησε το 1992 και παρέχοντας ολοκληρωμένες τεχνικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα, ο Όμιλος «Σαμαράς και Συνεργάτες»  κατέχει σήμερα ηγετική θέση στο χώρο, διατηρώντας σημαντικό προβάδισμα έναντι των ανταγωνιστών.

Βασικός συντελεστής της επιτυχημένης μας πορείας – και το μεγαλύτερο κεφάλαιο – είναι το ανθρώπινο δυναμικό του ομίλου που σήμερα απαρτίζεται από περισσότερους από 225 συνεργάτες – επιστήμονες διαφόρων ειδικοτήτων. Καθημερινά και με βαθιά γνώση του αντικειμένου τους, τα στελέχη υποστηρίζουν το σύνολο των ενεργειών και έργων του ομίλου, παρέχοντας ποιοτικές υπηρεσίες σε περισσότερες από 5.500 πελάτες και επιχειρήσεις σε όλους τους κλάδους της οικονομίας, καθώς και σε δομές και έργα του δημοσίου τομέα σε όλη την ελληνική επικράτεια.

'Οραμα

Αρχή μας το τρίπτυχο γνώση – ποιότητα – συνέπεια και με εργαλείο τη συνεχή βελτίωση μας, παρέχουμε υπηρεσίες υψηλής στάθμης, συμβάλλοντας τα μέγιστα για τους πελάτες μας, την οικονομία και την κοινωνία.

Αποστολή μας ο προσανατολισμός στην ολική εξυπηρέτηση και παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών προς τους πελάτες, καλύπτοντας πάντα με τον καλύτερο τρόπο τις ανάγκες τους με το βέλτιστο δυνατό κόστος.

Με γνώμονα τις ηθικές αξίες, την επιμονή και το στόχο της συνεχούς αναπτυξιακής μας πορεία, δίνουμε αξία στους πελάτες μας και διατηρούμε την ηγετική θέση στον κλάδο μας.

Επιχειρηματική Στρατηγική μας η διατήρηση και ενδυνάμωση της ηγετικής θέσης του ομίλου μας στην αγορά με στόχο την περαιτέρω εξειδίκευση στις δραστηριότητες μας.

Ανθρώπινο Δυναμικό

Το ανθρώπινο δυναμικό αποτελεί το πολυτιμότερο κεφάλαιο και τη βάση για την επιτυχημένη πορεία του Ομίλου «ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ». Για τον λόγο αυτόν ο όμιλος επενδύει συνεχώς στην ολοκληρωμένη και διαρκή εκπαίδευση των στελεχών του, με στόχο τη συνεχή εξέλιξη τους σε επαγγελματικό, προσωπικό και κοινωνικό επίπεδο, διασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο ένα υψηλό επίπεδο υπηρεσιών για τους πελάτες του.

Το ανθρώπινο δυναμικό του ομίλου στελεχώνεται από 165 Μηχανικούς όλων των ειδικοτήτων, 30 οικονομολόγους, 30 ιατρούς εξειδικευμένους στην υγιεινή της εργασίας και μια ομάδα στελεχών διοικητικού προσωπικού που εργάζεται σε ιδανικό περιβάλλον, με ασφάλεια στους χώρους εργασίας.

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Κατά την εικοσιεπταετή διαδρομή του, ο Όμιλος «ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ» έχει αναπτύξει βαθύ αίσθημα κοινωνικής ευθύνης στοχεύοντας στην εφαρμογή και στο συνδυασμό τεσσάρων βασικών αξόνων αειφόρου ανάπτυξης: την Ανάπτυξη, το Περιβάλλον, την Κοινωνική Ισότητα και το Ανθρώπινο Δυναμικό.

Με σεβασμό στις ανθρώπινες αξίες, την ανάπτυξη της κοινωνίας, την εξέλιξη του επιχειρείν και την προστασία του περιβάλλοντος και με σύμμαχο το ανθρώπινο δυναμικό του, υλοποιεί ολοκληρωμένο πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.

Η “ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.” (1992) αποτελεί σήμερα τη μεγαλύτερη και αρτιότερα στελεχωμένη μελετητική και συμβουλευτική εταιρεία στον Βορειοελλαδικό και όχι μόνο χώρο. Βασιζόμενη στο τρίπτυχο γνώση – ποιότητα – συνέπεια παρέχει ολοκληρωμένες τεχνικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες (μελέτη, επίβλεψη και αδειοδότηση σύνθετων τεχνικών έργων) υποστηρίζοντας στην πράξη όλο το φάσμα της επιχειρηματικότητας αλλά και τον ευρύτερο Δημόσιο τομέα. Επί σειρά ετών λειτουργεί ως τεχνικός σύμβουλος στους μεγαλύτερους επιχειρηματικούς ομίλους της χώρας, σε Υπουργεία, Περιφέρειες, Δήμους, Επιμελητήρια και άλλους θεσμικούς φορείς.

H “ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Π.Ε.” (1999) παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα Υγείας και Ασφάλειας Εργασίας, Ανάπτυξης Συστημάτων Διαχείρισης, Πιστοποίησης Προϊόντων και Οργάνωσης Επιχειρήσεων. Απευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις και φορείς του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα και τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης.

Η “DELTA ENGINEERING – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ E.T.E.” (2006) προσφέρει υπηρεσίες σε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων αναλαμβάνοντας την ολοκληρωμένη μελέτη, αδειοδότηση και επίβλεψη σύνθετων κτιριακών εγκαταστάσεων για: Μονάδες Μεταποίησης, Βιομηχανίες, Κέντρα Αποθήκευσης και Διανομής (logistic centers), Εμπορικές Αποθήκες, Τουριστικά Καταλύματα, Καταστήματα Εμπορίας Τροφίμων, Πρατήρια Υγρών και Αερίων Καυσίμων, Συνεργεία – Σταθμούς αυτοκινήτων, ΙΚΤΕΟ, Εμπορικά Κέντρα, Κτίρια Γραφείων, Κτίρια Υγείας, Εκπαιδευτήρια, Κατοικίες, Δημόσια Έργα.

Η “LEVER ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε.” (2010) είναι εταιρεία παροχής και υλοποίησης συμβουλευτικών υπηρεσιών ανάπτυξης και αύξησης αποτελεσματικότητας και δραστηριοποιείται στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα. Στόχο αποτελεί η συμβολή στην εξέλιξη της επιχειρηματικότητας και της δημόσιας διοίκησης, παρέχοντας καθετοποιημένα όλες τις λύσεις – υπηρεσίες που απαιτούνται για την ίδρυση, ανάπτυξη και εύρυθμη λειτουργία μιας εταιρείας ή οργανισμού, στο υψηλότερο επίπεδο που προσφέρονται στην αγορά.

Η “LEVER LEΑRNING Ι.Κ.Ε.” (2012) παρέχει υπηρεσίες εκπαίδευσης και ανάπτυξης στελεχών, με γνώμονα τις εξειδικευμένες ανάγκες κάθε επιχείρησης που έχει ως στόχο την αύξηση της αποδοτικότητας των στελεχών και της ανταγωνιστικότητάς της. Οι υπηρεσίες της αναπτύσσονται σε τρείς βασικούς τομείς και ο συνδυασμός τους διαμορφώνει μεθοδολογίες και πρακτικές για ουσιαστική βελτίωση των στελεχών και δημιουργία προστιθέμενης αξίας στην επιχείρηση.

Η POINTERS PROPERTY SERVICES Α.Ε. αποτελεί μια πρότυπη εταιρεία παροχής υπηρεσιών στον τομέα της εκτίμησης, διαμεσολάβησης, ανάπτυξης και αξιοποίησης ακινήτων, η οποία στελεχώνεται από εξειδικευμένους πιστοποιημένους συνεργάτες από τον ευρωπαϊκό και διεθνή χώρο και απευθύνεται σε δημόσιους, ιδιωτικούς φορείς και επιχειρήσεις, ιδιοκτήτες ακινήτων, τράπεζες, ιδρύματα, κληροδοτήματα, Ανώνυμες Εταιρείες Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας (Α.Ε.Ε.Α.Π), Real Estate Investment Trusts (R.E.I.Ts.) και οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης.