Κτηματολόγιο: Από το ΥΠΕΝ στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Στο υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας περνάει εξ ολοκλήρου η διαχείριση του Κτηματολογίου –η μετάβαση επισφραγίζεται με Προεδρικό Διάταγμα, που υπογράφει  η πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου  και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Πιο αναλυτικά βάσει του ΠΔ, το οποίο εκδόθηκε κατόπιν θετικής γνωμοδότησης του Συμβουλίου της Επικρατείας και δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ προβλέπεται ότι:

Το Τμήμα Κτηματολογικών Γραφείων της Διεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρμογών της Γενικής Διεύθυνσης Πο­λεοδομίας της Γενικής Γραμματείας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος (άρθρο 40 του π.δ. 132/2017, Α’ 160) μεταφέρεται, ως σύνολο αρμοδιοτήτων, θέσεων και προσωπικού, από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Η εποπτεία του νομικού προσώπου δημοσίου δι­καίου με την επωνυμία «Ελληνικό Κτηματολόγιο Α.Ε.», το οποίο συνεστήθη με το άρθρο 1 του ν. 4512/2018 (Α’ 5), μεταφέρεται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας στον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης -όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται ο Υπουρ­γός σε θέματα της μεταφερόμενης υπηρεσίας και της μεταφερόμενης εποπτείας του νομικού προσώπου, νοείται εφεξής ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Κτηματολόγιο και δασικοί χάρτες

Και παρόλο που κάποιες δυσκολίες στο μεταβατικό διάστημα των πρώτων μηνών λόγω συντονισμού μοιάζουν αναπόφευκτες, η μετάβαση λογικά θα οδηγήσει σε επιτάχυνση της διαδικασίας για την ολοκλήρωση της ψηφιοποίησης.

Ας σημειωθεί ότι μέχρι τώρα έχει ολοκληρωθεί η κτηματογράφηση περιοχών που αντιστοιχούν περίπου στο 70% του συνόλου της χώρας, καλύπτοντας το 93% της Επικράτειας. Θα ακολουθήσουν μέσα στη νέα χρονιά δηλώσεις και σε Θεσπρωτία, Κέρκυρα, Κυκλάδες, τμήμα της Κρήτης, που αντιστοιχεί στο υπόλοιπο 7% της χώρας. 

Βάσει προγραμματικών ανακοινώσεων της κυβέρνησης η διαδικασία θα έχει ολοκληρωθεί έως το 2024 και θα έχουν μετασχηματισθεί και τα 390 υποθηκοφυλακεία σε 92 νέα Κτηματολογικά Γραφεία με σκοπό να καταγράφεται υποχρεωτικά σε ψηφιακή μορφή το σύνολο των εγγράφων και χαρτών για όλες τις δικαιοπραξίες ακινήτων προκειμένου να εξασφαλιστεί ένα λειτουργικό και ολοκληρωμένο «Ψηφιακό Κτηματολόγιο».

Επιπλέον, ετοιμάζεται ο ενιαίος Ψηφιακός Χάρτης, που προωθείται από την Ελληνικό Κτηματολόγιο από κοινού με το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, ενώ προχωράει και η ψηφιοποίηση του συνόλου των αρχείων των Υποθηκοφυλακείων –έργο συνολικού προϋπολογισμού 200 εκατ. ευρώ, που αναμένεται να χρηματοδοτηθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Υπενθυμίζεται, ότι εκκρεμεί η ολοκλήρωση και κύρωση των δασικών χαρτών, που είναι άρρηκτα συνδεδεμένοι με το Κτηματολόγιο –δεν έχει ολοκληρωθεί η  επανεξέταση αιτήσεων πολιτών προκειμένου να εξαιρεθούν από δασικούς χάρτες.

Η Pointers Property Services A.E, μέλος του Ομίλου «Σαμαράς & Συνεργάτες», είναι μια από τις κορυφαίες εταιρείες παροχής υπηρεσιών υψηλής ποιότητας στον τομέα της διαχείρισης, εκτίμησης και προώθησης ακινήτων, με άριστα καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό, που μπορεί να ικανοποιήσεις τις απαιτήσεις κάθε πελάτη.