Μειώσεις και περιορισμοί στην εκτός σχεδίου δόμηση

Περιορισμούς στην εκτός σχεδίου δόμηση και τέλος στις κατά παρέκκλιση ανοικοδομήσεις βάζει το υπουργείο Περιβάλλοντος από το 2022. Σε δύο χρόνια από σήμερα θα απαιτείται οικόπεδο τουλάχιστον 4 στρεμμάτων για την ανέγερση κτιρίου σε περιοχές εκτός σχεδίου -βάσει των ρυθμίσεων του χωροταξικού νομοσχεδίου- ενώ η μείωση του συντελεστή δόμησης σε βιομηχανικές χρήσεις μπορεί να φθάνει έως και 33%. Για τα τουριστικά καταλύματα η αρτιότητα ορίζεται από 4- 8 στρέμματα –ωστόσο για τις εκτός σχεδίου περιοχές στη Μύκονο και στη Σαντορίνη «παγώνει» η έκδοση νέων οικοδομικών αδειών έως ότου ολοκληρωθεί η θέσπιση πολεοδομικού σχεδίου.   

Στις εκτός σχεδίου περιοχές η μέγιστη κάλυψη για κατοικία θα φτάνει το 10% και ο μέγιστος συντελεστής 0,18, επίσης, οι οικοδομικές άδειες θα επιβαρύνονται με ένα τέλος 5% επί τους κόστους της –ποσό που θα καταβάλλεται στο Πράσινο Ταμείο για τη χρηματοδότηση αναπλάσεων, ενώ θα απαγορεύονται κτίσματα σε πιλοτή.

Το εν λόγω νομοσχέδιο –που θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση- προβλέπει, ακόμα, ενεργοποίηση της διαδικασίας της Μεταφοράς Συντελεστή Δόμησης (ΜΣΔ) –ρύθμιση που δεν θα ισχύει για ιδιοκτήτες αυθαιρέτων της κατηγορίας 5 (βαριά αυθαίρετα), οι οποίοι τα έχουν τακτοποιήσει για διάστημα 30 ετών με τους σχετικούς νόμους. Επιπλέον, φαίνεται ότι θα δοθεί λύση στο χρόνιο πρόβλημα των Οικοπέδων, που έχουν κηρυχθεί αναγκαστικά απαλλοτριωτέα για τη δημιουργία κοινόχρηστων χώρων, δίχως, όμως, για διάστημα δεκαετιών να έχουν λάβει τις προβλεπόμενες αποζημιώσεις. Σύμφωνα με σχετική ρύθμιση μετά την παρέλευση 15ετίας η αναγκαστική απαλλοτρίωση θα αίρεται αυτοδικαίως, ενώ η επανεπιβολή αναγκαστικής απαλλοτρίωσης για το ίδιο οικόπεδο θα μπορεί να γίνεται μόνο για μία φορά.

Επίσης, το ίδιο νομοσχέδιο προβλέπει την ενίσχυση της οργανωμένης χωροθέτησης –με αύξηση 25% κατά μέσο όρο των συντελεστών δόμησης σε οργανωμένες χωροθετήσεις, όπως τα επιχειρηματικά πάρκα. Επιπλέον,  προβλέπονται και μέτρα για την επιτάχυνση των πολεοδομικών σχεδίων, όπως η αξιοποίηση πιστοποιημένων ιδιωτών μηχανικών για την αξιολόγηση των πολεοδομικών μελετών. Επιδίωξη είναι να μειωθεί το μέχρι σήμερα διάστημα 12-15 ετών στα 2,5 έτη,  ώστε να έχουν ολοκληρωθεί τα Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια ανά την Ελλάδα εντός 10ετίας.

Η Pointers Property ServicesA.E, μέλος του Ομίλου «Σαμαράς & Συνεργάτες», είναι μια από τις κορυφαίες εταιρείες παροχής υπηρεσιών υψηλής ποιότητας στον τομέα της διαχείρισης, εκτίμησης και προώθησης ακινήτων, με άριστα καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό, που μπορεί να ικανοποιήσεις τις απαιτήσεις κάθε πελάτη.