Μεταβιβάσεις ακινήτων, γονικές παροχές, κληρονομιές και αλλαγές αντικειμενικών αξιών: Τα εμπόδια και η ψηφιακή λύση

Σε δρόμο μετ’ εμποδίων έχει μετατραπεί, πλέον, η μεταβίβαση ακινήτου, δεδομένων των πρωτόγνωρων συνθηκών και των καθυστερήσεων, που διακρίνει μοιραία και τις ΔΟΥ της χώρας, λόγω της πανδημίας. Οι λιγοστοί υπάλληλοι έχουν χρεωθεί δυσανάλογο φόρτο εργασίας με αποτέλεσμα οι πολίτες να μην μπορούν να εξυπηρετηθούν εγκαίρως, ενώ οι νέες αντικειμενικές αξίες θα αλλάξουν άρδην το τοπίο επιφέροντας την ανάγκη νέων συναλλαγών.

Σύμφωνα με σχετικά στοιχεία του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Αθηνών, Περαιώς, Αιγαίου και Δωδεκανήσου ειδικά στις ΔΟΥ των μεγάλων αστικών κέντρων οι συναλλαγές είναι εξαιρετικά δύσκολες. Σίγουρα, έγινε ένα σημαντικό βήμα με την εφαρμογή από την ΑΑΔΕ της διαδικασίας ταχυδρομικής και ηλεκτρονικής αποστολής των δηλώσεων και των δικαιολογητικών. Ωστόσο, δεν μπόρεσε να λύσει οριστικά το πρόβλημα, καθώς ο χρόνος που απαιτείται για να ολοκληρωθεί ο έλεγχος του φακέλου και να μάθει ο φορολογούμενος το τελικό ποσό του φόρου μπορεί να φτάσει και τους δυο μήνες.

Η ψηφιακή μετάβαση

Ο σχεδιασμός για το πέρασμα στην ψηφιακή εποχή –προγραμματίζεται να ολοκληρωθεί μέσα στο 2021- περιλαμβάνει αρχικά την ενεργοποίησης της ηλεκτρονικής πλατφόρμας από το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης για τον ηλεκτρονικό φάκελο μεταβίβασης ακινήτου έως το Μάρτιο. Άμα τη λειτουργία της δικαιολογητικά, πιστοποιητικά και έγγραφα απαραίτητα μέχρι τώρα για μια μεταβίβαση ακινήτου από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς (ΑΑΔΕ, Κτηματολόγιο, Τεχνικό Επιμελητήριο, δήμους, ΕΦΚΑ) θα συγκεντρώνονται ηλεκτρονικά και θα καταχωρούνται στον φάκελο του προς μεταβίβαση ακινήτου. Τη συλλογή των εγγράφων –σήμερα απαιτούνται τουλάχιστον 20 δικαιολογητικά- θα αναλαμβάνει εξουσιοδοτημένος από τα συμβαλλόμενα μέρη συμβολαιογράφος. Συγκεκριμένα, με τους προσωπικούς του κωδικούς πρόσβασης ο συμβολαιογράφος θα μπαίνει στην ηλεκτρονική πλατφόρμα και θα υποβάλλει στον αντίστοιχο φορέα αίτημα για ηλεκτρονική χορήγηση των απαραίτητων πιστοποιητικών και εγγράφων. Το σημαντικό είναι ότι θα καταγράφεται η ημερομηνία υποβολής του αιτήματος, οπότε θα είναι εμφανής κάθε χρονική στιγμή αν και που παρατηρείται καθυστέρηση στη διαδικασία.

Αλλαγή τοπίου με τις νέες αντικειμενικές αξίες

Επιπλέον, με τις νέες αντικειμενικές αξίες οι οποίες θα προκαλέσουν αλυσιδωτές  αυξήσεις σε φόρους και τέλη περιοχών, όπου θα καταγραφεί αύξηση σε τιμές ζώνης θα ενεργοποιηθεί η πλατφόρμα της ΑΑΔΕ για ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων φορολογίας μεταβιβάσεων ακινήτων, καθώς και των δηλώσεων φορολογίας δωρεών, γονικών παροχών και κληρονομιών. Οι δηλώσεις θα συμπληρώνονται και θα υποβάλλεται ηλεκτρονικά, στο Taxisnet, θα γίνεται ηλεκτρονικά ο έλεγχος των στοιχείων, θα βεβαιώνεται ο φόρος και θα εκδίδεται η Ταυτότητα Οφειλής (ΤΟ) για την καταβολή του από τον φορολογούμενο. Οι συμβολαιογράφοι θα έχουν την ευθύνη του ελέγχου των εγγράφων για τη μεταβίβαση και το υπουργείο Οικονομικών για τον υπολογισμό της αξίας και τον προσδιορισμό του φόρου.

Ταυτόχρονα με την έναρξη της ηλεκτρονικής υποβολής των δηλώσεων φορολογίας κεφαλαίου θα τεθούν σε ισχύ και οι διατάξεις που αφορούν στην αύξηση από έξι σε εννέα μήνες της προθεσμίας υποβολής αρχικών ή νέων δηλώσεων φόρου κληρονομιών, αν και εφόσον ο κληρονομούμενος απεβίωσε στην ημεδαπή. Και θα γίνει τροποποίηση της διαδικασίας υποβολής δηλώσεων φορολογίας μεταβιβάσεων ακινήτων για περιοχές, όπου δεν ισχύει αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας.

Η Pointers Property ServicesA.E, μέλος του Ομίλου «Σαμαράς & Συνεργάτες», είναι μια από τις κορυφαίες εταιρείες παροχής υπηρεσιών υψηλής ποιότητας στον τομέα της διαχείρισης, εκτίμησης και προώθησης ακινήτων, με άριστα καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό, που μπορεί να ικανοποιήσεις τις απαιτήσεις κάθε πελάτη.