Ο COVID-19 «πάγωσε» την αναπροσαρμογή αντικειμενικών τιμών ακινήτων

Και η αναπροσαρμογή των αντικειμενικών τιμών των ακινήτων σε ολόκληρη τη χώρα «παγώνει» προσωρινά από σήμερα, όπως ήταν αναμενόμενο, λόγω του κορωνοϊού.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών, υπεγράφη και πρόκειται να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η απόφαση του υπουργού Οικονομικών για την τροποποίηση των υπ. αριθ. 8843 ΕΞ 2020/27-01-2020 και 18749 ΕΞ 2020/20-02-2002 υπουργικών αποφάσεων «Ανάθεση σε πιστοποιημένους εκτιμητές, εγγεγραμμένους στο Μητρώο Πιστοποιημένων Εκτιμητών στο πεδίο των ακινήτων του Υπουργείου Οικονομικών, της σύνταξης εισήγησης για τον καθορισμό των τιμών εκκίνησης και ρύθμιση θεμάτων σχετικά με τον καθορισμό της μεθοδολογίας, της τεκμηρίωσης, της μορφής των εισηγήσεων και τον χρόνο ολοκλήρωσης του έργου των πιστοποιημένων εκτιμητών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 41 του ν. 1249/1982.».

Πιο συγκεκριμένα, το υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε ότι «λαμβάνοντας υπόψη τις εξαιρετικά επείγουσες και απρόβλεπτες συνθήκες, λόγω της εμφάνισης του κορωνοϊού (COVID-19) και την ανάγκη για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της διάδοσής του, προβαίνει από 03.04.2020 σε προσωρινή αναστολή της παράδοσης του έργου των εκτιμητών και της λειτουργίας της βάσης δεδομένων για την ηλεκτρονική καταχώριση από τους εκτιμητές της τιμής εκκίνησης και της αξίας οικοπέδου».

Βάσει διευκρινίσεων του υπουργείου Οικονομικών σημειώνεται, ακόμα, ότι:

1) Η αναδιαμόρφωση του πλαισίου προσδιορισμού των αντικειμενικών αξιών της ακίνητης περιουσίας παραμένει σημαντική μεταρρύθμιση του υπουργείου Οικονομικών και θα προωθηθεί κανονικά, καθώς αποσκοπεί στη δικαιότερη κατανομή και στον εξορθολογισμό της επιβάρυνσης από τη φορολογία της ακίνητης περιουσίας στην ελληνική κοινωνία.

2) Οι ιδιώτες εκτιμητές θα αποζημιωθούν για το παραδοτέο έργο τους μέχρι και τη στιγμή της αναστολής, η αναστολή θα διαρκέσει για όσο χρονικό διάστημα διαρκούν τα μέτρα αντιμετώπισης του κορωνοϊού και οι επιπτώσεις αυτών, και η εκτιμητική άσκηση θα συνεχιστεί και θα ολοκληρωθεί σε επόμενη περίοδο εντός του έτους.

Η PointersPropertyServicesA.E, μέλος του Ομίλου «Σαμαράς & Συνεργάτες», μια από τις κορυφαίες εταιρείες παροχής υπηρεσιών υψηλής ποιότητας και ενταγμένη στο Μητρώο Πιστοποιημένων Εκτιμητών του υπουργείου Οικονομικών, συμμετείχε στη διαδικασία αναπροσαρμογής των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων με το άριστα καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό της και θα συνεχίσει, όταν ανακοινωθεί εκ νέου η σχετική ημερομηνία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ