Τί αλλάζει στις δηλώσεις μίσθωσης ακινήτων στην εφορεία

Αλλάζει άρδην το τοπίο των δηλώσεων σχετικά με τις συμβάσεις μίσθωσης ακινήτων στην εφορία βάσει της σχετικής απόφασης του διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώργου Πιτσιλή, που εκδόθηκε πρόσφατα. Οι ιδιοκτήτες ακινήτων, οι οποίοι έχουν συνάψει συμβάσεις μίσθωσης εδώ και πολλά χρόνια και οι οποίες εξακολουθούν να βρίσκονται σε ισχύ είτε μετά από συνεχείς ανανεώσεις είτε δεν βρίσκονται πια σε ισχύ οφείλουν να εισέλθουν στο TAXISnet, ώστε να υποβάλουν σχετικές δηλώσεις πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης.

Πιο αναλυτικά βάσει της παραπάνω απόφασης, αλλά και διευκρινήσεων επί αυτής, που δόθηκαν στο πλαίσιο webinar της  Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων ισχύουν πλέον τα ακόλουθα:

  1. Οι ιδιοκτήτες, που έχουν υπογράψει συμβάσεις μισθώσεων ακινήτων πριν το 2014 και είχαν υποβάλει τα χειρόγραφα συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα από τους ίδιους και τους ενοικιαστές τους στις αρμόδιες ΔΟΥ για επικύρωση, αν και εφόσον από τότε μέχρι σήμερα οι συμβάσεις αυτές παραμένουν σε ισχύ οφείλουν μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2020 να ενημερώσουν ηλεκτρονικά το σύστημα ΤΑΧΙSnet (δλδ. ονόματα και ΑΦΜ αντισυμβαλλόμενων, το συμφωνηθέν μηνιαίο μίσθωμα, την ημερομηνία έναρξης ισχύος της σύμβασης και την ημερομηνία λήξεως, αν υπάρχει. Αν οι συμβάσεις μισθώσεων είναι αορίστου χρόνου, δεν υποχρεούνται να δηλώσουν καμία ημερομηνία λήξεως). Για τις δηλώσεις αυτές δεν θα επιβαρυνθούν με πρόστιμα.
  2. Λαμβάνοντας υπ’ όψιν ότι κατά το διάστημα υπογραφής πολλών εξ αυτών των συμβάσεων δεν ίσχυε η υποχρέωση των ιδιοκτητών να έχουν εκδώσει και Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) για τα ακίνητά τους, αντίστοιχα δεν απαιτείται και η έκδοσή τους εκ των υστέρων για την ολοκλήρωση της συμπλήρωσης των στοιχείων ηλεκτρονικά. Αρά οι ιδιοκτήτες των ακινήτων αυτών δεν υποχρεούνται να συμπεριλάβουν και αριθμό πρωτοκόλλου πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης.
  3. Για πρώτη φορά, πλέον, είναι δυνατό να δηλώνονται στο TAXISnet συμβάσεις μισθώσεων ακινήτων αορίστου χρόνου. Και μπορεί ο ιδιοκτήτης να μην υποχρεούται να αναγράψει ημερομηνία λήξεως της σύμβασης αν αυτή δεν υπάρχει, έχει ωστόσο τη δυνατότητα να καταχωρίσει τη σύμβαση ως «αορίστου χρόνου».
  4. Για τις συμβάσεις μίσθωσης ακινήτων που έληξαν μέχρι και την 12η Ιουνίου 2020, προβλέπεται υποχρέωση των ιδιοκτητών να υποβάλουν, μέχρι τις 30-9-2020, δηλώσεις πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης, όπου θα αναγράφεται ότι οι συμβάσεις τους έληξαν -και αυτές οι δηλώσεις επιτρέπεται να υποβληθούν χωρίς πρόστιμα. Εάν δεν υποβληθούν οι δηλώσεις αυτές, τότε οι συμβάσεις μίσθωσης θα θεωρείται ότι παραμένουν σε ισχύ.
  5. Για κάθε νέα έναρξη ή λύση μιας σύμβασης μίσθωσης ακινήτου, ο ιδιοκτήτης (εκμισθωτής) υποχρεούται να υποβάλλει σχετική ηλεκτρονική δήλωση στο ΤΑΧΙSnet μισθωτηρίου μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Ειδικά για τη λήξη της μίσθωσης, αν δε δηλωθεί τότε η συμφωνία μίσθωσης (το μισθωτήριο) παραμένει σε ισχύ.

Η Pointers Property ServicesA.E, μέλος του Ομίλου «Σαμαράς & Συνεργάτες», είναι μια από τις κορυφαίες εταιρείες παροχής υπηρεσιών υψηλής ποιότητας στον τομέα της διαχείρισης, εκτίμησης και προώθησης ακινήτων, με άριστα καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό, που μπορεί να ικανοποιήσεις τις απαιτήσεις κάθε πελάτη.