Blog

Ξεκινάει τη Δευτέρα η ψηφιακή διεκπεραίωση συμβολαίων

9 Οκτωβρίου 2020

Ψηφιακά θα διεκπεραιώνονται τα συμβόλαια στο Κτηματολόγιο από την ερχόμενη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου, περιορίζοντας σημαντικά το κόστος και τη γραφειοκρατία. Επιπλέον, τίθενται και άλλες υπηρεσίες σε εφαρμογή, ώστε να προχωρήσει και να ολοκληρωθεί ο ενιαίος, ψηφιακός χάρτης και να αποκτήσει έτσι κάθε κομμάτι γης της δική του «ταυτότητα».

Σε σχετική ενημέρωση προχώρησε η διοίκηση της Ελληνικό Κτηματολόγιο προς το Σύλλογο Συμβολαιογράφων. Πιο αναλυτικά, εκτός από την ηλεκτρονική υποβολή από τους συμβολαιογράφους των εγγραπτέων πράξεων στα Κτηματολογικά Γραφεία του Φορέα χωρίς εμπλοκή του πολίτη -μέχρι τώρα η διαδικασία αυτή γίνεται μόνο αυτοπροσώπως στα κατά τόπους Γραφεία- οι νέες ψηφιακές υπηρεσίες της Ελληνικό Κτηματολόγιο, που τίθενται άμεσα σε εφαρμογή αφορούν σε:

 • Ηλεκτρονικό έλεγχο του ακινήτου δεδομένου ότι η Ελληνικό Κτηματολόγιο προσφέρει τη δυνατότητα απευθείας σύνδεσης της εργασίας του μηχανικού με τη βάση του Κτηματολογίου. Διασφαλίζεται έτσι άμεση πληροφόρηση, όταν παλιότερα μπορεί να απαιτούνται και χρονικό διάστημα πολλών μηνών, καθυστερώντας την εφαρμογή δικαστικών αποφάσεων σε περιπτώσεις αγωγών που αφορούσαν χωρικές μεταβολές.
 • Έκδοση ηλεκτρονικά πιστοποιητικών για τα κτηματολογικά στοιχεία των Κτηματολογικών Γραφείων του Φορέα από τους συμβολαιογράφους.
 • Πρόσβαση στα κτηματολογικά στοιχεία του συνόλου των Κτηματολογικών Γραφείων της Χώρας -η ηλεκτρονική- εξ αποστάσεως έρευνα στα κτηματολογικά στοιχεία για όλες τις περιοχές που έχει ολοκληρωθεί η κτηματογράφηση. Κάτι που έως σήμερα ήταν εφικτό μόνο στα κατά τόπους Κτηματολογικά Γραφεία και με φυσική παρουσία.
 • Ηλεκτρονική υποβολή δικαστικών αποφάσεων και λοιπών πράξεων στα Γραφεία του Φορέα από δικηγόρους ή δικαστικούς επιμελητής, χωρίς εμπλοκή του πολίτη –μέχρι σήμερα ήταν δυνατόν μόνο στα κατά τόπους Γραφεία και με φυσική παρουσία.

Ως προς τον ενιαίο ψηφιακό χάρτη θα είναι βασισμένος σε στοιχεία που έχει συγκεντρώσει το Κτηματολόγιο και θα αποτυπώνει συνολικά όχι μόνο γεωχωρικά, αλλά και οικονομικά δεδομένα όπως: χρήσεις γης, σχέδια πόλεων, ρυμοτομικές και οικοδομικές γραμμές, γεωτεμάχια Κτηματολογίου, όροι και περιορισμοί δόμησης, δάση και δασικές εκτάσεις, περιοχές του δικτύου Natura 2000 (προστατευόμενες περιοχές ειδικών οικοτόπων), ζώνες αιγιαλού, παραλίας και λιμένα, ύδατα, υδατορέματα, υγρότοπους, όχθες πλεύσιμων ποταμών και μεγάλων λιμνών, αλλά και αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους και παραδοσιακούς οικισμούς.

Η Pointers Property ServicesA.E, μέλος του Ομίλου «Σαμαράς & Συνεργάτες», είναι μια από τις κορυφαίες εταιρείες παροχής υπηρεσιών υψηλής ποιότητας στον τομέα της διαχείρισης, εκτίμησης και προώθησης ακινήτων, με άριστα καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό, που μπορεί να ικανοποιήσεις τις απαιτήσεις κάθε πελάτη.

Εκτίμηση Αξιών, βασικός μοχλός στην αγορά ακινήτων

8 Μαΐου 2020
Small toy house is lies on a set of green monetary denominations of 100 euros. A lot of money forms an infinite heap

Ο σωστός υπολογισμός της αξίας ενός ακινήτου αποτελεί απαραίτητο στοιχείο στην πώληση ή μίσθωση του, γι’ αυτό και ο ρόλος του εκτιμητή είναι καθοριστικός στην ομαλή λειτουργία της αγοράς. Οι εκτιμητές –μηχανικοί οφείλουν να γνωρίζουν τα νομικά, οικονομικά και τεχνικά στοιχεία, καθώς και τις αλλαγές στην πολεοδομική νομοθεσία που δύναται να επηρεάσουν και να διαμορφώσουν την εκτίμηση ενός ακινήτου. Πρέπει επομένως, να αντιλαμβάνονται όχι μόνο την επενδυτική αγορά ακινήτων, αλλά και την ευρύτερη αγορά και τις τάσεις της οικονομίας, καθώς και τον τρόπο αλληλεπίδρασης των αποδόσεων.

Συνεπώς, η εκτίμηση ακινήτων βασισμένη σε διεθνή πρότυπα και συνδυασμένη με τη βαθειά γνώση των χαρακτηριστικών, τάσεων αλλά και τις προοπτικές των τοπικών αγορών, αποτελεί τον βασικό παράγοντα λήψεως σωστών αποφάσεων και την αφετηρία μιας επιτυχημένης στρατηγικής προώθησης των ακινήτων στην αγορά.

Η Pointers Property Services A.E. μέλος του Ομίλου «Σαμαράς & Συνεργάτες» είναι Πιστοποιημένη Εκτιμητική Εταιρεία εγγεγραμμένη στο Μητρώο Νομικών Προσώπων του Υπουργείου Οικονομικών (Αρ. Μητρώου 45) και εκπονεί μελέτες εκτίμησης με βάση τα Ευρωπαϊκά Εκτιμητικά Πρότυπα (EVS 2016), τα Εκτιμητικά Πρότυπα και τον Κώδικα Δεοντολογίας του R.I.C.S. (Red Book 2017, RICS Code of Ethics) και τα Διεθνή Εκτιμητικά Πρότυπα (IVS 2017) για:

 • Τουριστικά καταλύματα
 • Βιομηχανικά & βιοτεχνικά κτίρια
 • Οικόπεδα & Αγροτεμάχια
 • Κέντρα αποθήκευσης – διανομής (Logistics)
 • Κτίρια μικτής χρήσης
 • Πρατήρια υγρών καυσίμων
 • Οικιστικά ακίνητα

Τα έμπειρα στελέχη της -πιστοποιημένοι εκτιμητές σύμφωνα με τη T.E.Go.V.A. και το R.I.C.S.– έχουν συντάξει πολυάριθμες μελέτες εκτίμησης στην Ελλάδα προσαρμοσμένες σε κάθε ακίνητο, το οποίο αναλύεται και αντιμετωπίζεται μεμονωμένα ως προς τα χαρακτηριστικά του ίδιου και της ευρύτερης περιοχής του.

Η Pointers Property Services A.E. έχει συντάξει και δύναται να αναλάβει:

 • Εκτιμήσεις για σκοπούς Δανεισμού
 • Εκτιμήσεις για δικαστικούς σκοπούς
 • Εκτιμήσεις παγίων στοιχείων για σκοπούς Τιτλοποίησης
 • Εκτιμήσεις Επενδυτικής Αξίας σε Μεμονωμένους Επενδυτές
 • Εκτιμήσεις βάσει σεναρίων αξιοποίησης
 • Εκτιμήσεις για την προκήρυξη διαγωνισμών αξιοποίησης ακινήτων
 • Αποτίμηση Ασφαλιστέας Αξίας
 • Εκτιμήσεις για σκοπούς Χρηματοοικονομικής Αναφοράς
 • Διασυνοριακή εκτίμηση
 • Εκπόνηση μελετών ερευνάς αγοράς και στρατηγικής ανάπτυξης δικτύου εγκαταστάσεων

Πέραν των ανωτέρω σκοπών εκτίμησης, η Pointers Property Services A.E. ειδικεύεται στις εκτιμήσεις για λογιστικούς σκοπούς και στην αναπροσαρμογή των αξιών των ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων στο πλαίσιο της επιτρεπόμενης εναλλακτικής μεθόδου που παρέχουν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα και οι διατάξεις του Ελληνικού Νομοθετικού Πλαισίου.

Αύξηση των ενοικιαστηρίων & αλλαγή στα κριτήρια επιλογής των ακινήτων

30 Απριλίου 2020

Αλλάζει άρδην το τοπίο στην αγορά των ακινήτων, δεδομένων των αναπόφευκτων συνεπειών της πανδημίας. Σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς ήδη έχει σημειωθεί τον τελευταίο μήνα σημαντική αύξηση στον αριθμό διάθεσης των προς ενοικίαση διαμερισμάτων. Παράλληλα, τα κριτήρια επιλογής ενός διαμερίσματος φαίνονται ότι τροποποιούνται και αυτά ακολουθώντας τους ρυθμούς και τις ιδιαίτερες συνθήκες της εποχής μας.

Πιο συγκεκριμένα βάσει στοιχείων φαίνεται ότι η αύξηση στη διάθεση στο Ιστορικό Κέντρο της Αθήνας ανέρχεται σε 30,80% και στον Πειραιά σε 27,20%, στη Θεσσαλονίκη σε  16,1%, στη Λάρισα σε 26,6% ακολουθούν ο Βόλος σε 23,53% και στο Ηράκλειο σε 20,3%. Η τάση αυτή είναι δικαιολογημένη δεδομένης της αναμενόμενης στροφής προς τις μακροπρόθεσμες μισθώσεις έναντι των βραχυπρόθεσμων μισθώσεων (AirBnB), που έχει επιφέρει ο COVID-19 λόγω των επιπτώσεων στον τουρισμό.

Προβλέπεται, πάντως, ότι η σταδιακή άρση των μέτρων σε συνδυασμό με τη ζήτηση που έχει συσσωρευτεί θα λειτουργήσουν τονωτικά για την αγορά  και η αυξημένη προσφορά με τις ζητούμενες τιμές θα ευνοήσουν μια νέα ισορροπία.

Εν τω μεταξύ μια τάση, που διαφαίνεται, αλλά δεν είναι ακόμα  σίγουρο αν θα επικρατήσει είναι η διαφοροποίηση στα κριτήρια επιλογής ενός ακινήτου για ενοικίαση ή αγορά ως κατοικία. Κάποιοι εκτιμούν ότι όλο και περισσότερο πλέον οι μελλοντικοί ενοικιαστές-αγοραστές θα αναζητούν κατοικίες, που θα μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες για «εργασία από το σπίτι» και μια γρήγορη σύνδεση στο διαδίκτυο. Στα χαρακτηριστικά αυτά προστίθενται και ο διαθέσιμος «εξωτερικός» χώρος –είτε πρόκειται για κήπο είτε για μεγάλες βεράντες- ενώ και ένας χώρος εκγύμνασης μπορεί να αποτελεί επιπλέον ζητούμενο από τους ενδιαφερόμενους προς ενοικίαση-αγορά. Ως εκ τούτου δεν αποκλείεται να υπάρχει μια στροφή στην αναζήτηση ακινήτων μακριά από το αστικό κέντρο, όπου ακίνητα με τα παραπάνω κριτήρια θα είναι διαθέσιμα σε μεγαλύτερο αριθμό.

Η Pointers Property ServicesA.E, μέλος του Ομίλου «Σαμαράς & Συνεργάτες» είναι μια από τις κορυφαίες εταιρείες παροχής υπηρεσιών υψηλής ποιότητας στον τομέα της διαχείρισης, εκτίμησης και προώθησης ακινήτων, με άριστα καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό, που μπορεί να ικανοποιήσεις τις απαιτήσεις κάθε πελάτη.