services

Εκτίμηση ακινήτων

Η Pointers Property Services A.E. είναι Πιστοποιημένη Εκτιμητική Εταιρεία εγγεγραμμένη στο Μητρώο Νομικών Προσώπων του Υπουργείου Οικονομικών (Αρ. Μητρώου 45) και εκπονεί μελέτες εκτίμησης με βάση τα Ευρωπαϊκά Εκτιμητικά Πρότυπα (EVS 2016), τα Εκτιμητικά Πρότυπα και τον Κώδικα Δεοντολογίας του R.I.C.S. (Red Book 2017, RICS Code of Ethics) και τα Διεθνή Εκτιμητικά Πρότυπα (IVS 2017) για:

 • Τουριστικά καταλύματα
 • Βιομηχανικά & βιοτεχνικά κτίρια
 • Οικόπεδα & Αγροτεμάχια
 • Κέντρα αποθήκευσης – διανομής (Logistics)
 • Κτίρια μικτής χρήσης
 • Πρατήρια υγρών καυσίμων
 • Οικιστικά ακίνητα

Τα έμπειρα στελέχη της -πιστοποιημένοι εκτιμητές σύμφωνα με τη T.E.Go.V.A. και το R.I.C.S.– έχουν συντάξει πολυάριθμες μελέτες εκτίμησης στην Ελλάδα προσαρμοσμένες σε κάθε ακίνητο, το οποίο αναλύεται και αντιμετωπίζεται μεμονωμένα ως προς τα χαρακτηριστικά του ίδιου και της ευρύτερης περιοχής του.

Η Pointers Property Services A.E. έχει συντάξει και δύναται να αναλάβει:

 • Εκτιμήσεις για σκοπούς Δανεισμού
 • Εκτιμήσεις για δικαστικούς σκοπούς
 • Εκτιμήσεις παγίων στοιχείων για σκοπούς Τιτλοποίησης
 • Εκτιμήσεις Επενδυτικής Αξίας σε Μεμονωμένους Επενδυτές
 • Εκτιμήσεις βάσει σεναρίων αξιοποίησης
 • Εκτιμήσεις για την προκήρυξη διαγωνισμών αξιοποίησης ακινήτων
 • Αποτίμηση Ασφαλιστέας Αξίας
 • Εκτιμήσεις για σκοπούς Χρηματοοικονομικής Αναφοράς
 • Διασυνοριακή εκτίμηση
 • Εκπόνηση μελετών ερευνάς αγοράς και στρατηγικής ανάπτυξης δικτύου εγκαταστάσεων

Πέραν των ανωτέρω σκοπών εκτίμησης, η Pointers Property Services A.E. ειδικεύεται στις εκτιμήσεις για λογιστικούς σκοπούς και στην αναπροσαρμογή των αξιών των ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων στο πλαίσιο της επιτρεπόμενης εναλλακτικής μεθόδου που παρέχουν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα και οι διατάξεις του Ελληνικού Νομοθετικού Πλαισίου.